FANDOM


Stroszek – dzielnica granicząca z bytomskim centrum, [[Sójcze Wzgórze|Sójczym Wzgórzem}}, Suchą Górą i Radzionkowem.

HistoriaEdytuj

Pierwsza wzmianka o Stroszku pochodzi z 1495. Dokument wydany przez zarządców Bytomia, Świerklańca i Nakła potwierdzał granicę między Bytomiem a Stroszkiem na rzece Bielczy (Szarlejce). W 1625 w dokumencie wystawionym przez Piotra de Horninga (ówczesnego właściciela Radzionkowa) dla Andrzeja Cellariego z Lublińca wspomina się o folwarku.

W latach 1701 - 1945 Stroszek należał do siemianowickiej linii hrabiowskiej Donnersmarcków. Do czasu uruchomienia kopalni węgla kamiennego "Radzionków" (1874 r.) tereny wokół Stroszka i sąsiedniej Rojcy porastał las dworski, a w Stroszku znajdowała się leśniczówka "borowego lasów radzińskiech". Od połowy XVIII wieku między Stroszkiem a kolonią Wiktor istniał zwierzyniec dworski (rewir łowiecki) Donnersmarcków.

W 1859 roku skrajem Stroszka przeprowadzono linię kolejową, łączącą Chebzie (Kolej Górnośląską) z Tarnowskimi Górami. Obecnie po tej trasie biegną tory wąskotorówki Bytom - Miasteczko Śląskie. Po roku 1950 rozpoczęto budowę dużego osiedla mieszkaniowego dla 5000 mieszkańców nazwanego wówczas imieniem marszałka Rokossowskiego. Osiedle to ogranicza od wschodu droga Bytom - Tarnowskie Góry, od zachodu linia kolejki wąskotorowej, od południa linia kolejowa Katowice - Lubliniec, a od północy droga Radzionków - Stolarzowice.

W 1963 roku na Stroszku zbudowano dużą zajezdnię tramwajową i połączono z Bytomiem linią tramwajową nr 19. Wiosną 1970 rozpoczęto w Stroszku budowę stadionu Ruch Radzionków, ukończoną uroczystym otwarciem w dniu 16 czerwca 1973 roku. Do dnia dzisiejszego stadion Ruchu znajduje się na Stroszku (do 1998 roku Radzionków pozostawał w granicach Bytomia).

W granicach Bytomia Stroszek znajduje się od 1975 roku.

W 2006 roku zawalił się hipermarket Biedronka obok Szkoły Podstawowej nr 23.

Smallwikipedialogo.png